Kadra

Naszą kadrę tworzy zespół energicznych, wykształconych oraz kreatywnych osób. Praca z podopiecznymi jest dla nas pasją oraz wyzwaniem.

Nasi nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ponadto, zajmują się wdrażaniem nowatorskich programów dydaktycznych nie tylko w zakresie nauczania, ale także rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów dziecka. Kadra we współpracy z dyrekcją placówki systematycznie organizuje spotkania grupowe czy indywidualne, w trakcie których omawiane są postępy edukacyjne przedszkolaków.

Z naszym przedszkolem współpracują specjaliści czuwający nad prawidłowym rozwojem dzieci, tzn. psycholog przedszkolny oraz logopeda. Poza tym, współpracujemy z instruktorami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w postaci nauki języka angielskiego czy zajęć ruchowych. Wspólnie z naszą kadrą, specjaliści i instruktorzy tworzą zgrany zespół, przyjazne i nowoczesne przedszkole. Co istotne, wszyscy nasi pracownicy lub współpracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi.