REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

Karty zgłoszeniowe dostępne w formie papierowej w biurze EJDI Sp. z o.o. – I piętro (ul.Berwińskiego 1) lub do wydruku w zakładce dla rodziców.