Dzień Babci i Dziadka w Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Środzie Wielkopolskiej

W Niepublicznym Przedszkolu „Tęczowa Kraina” w Środzie Wielkopolskiej zapraszanie
babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w kalendarz
przedszkola. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. W tych
dniach Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych
formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Program artystyczny
zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne oraz
aktorskie.