Opłaty za wyżywienie

Odpłatność za wyżywienie za miesiąc lipiec i sierpień naliczona jest zgodnie z informacjami umieszczonymi przez rodziców na listach wakacyjnych. Odpłatność za lipiec i sierpień proszę uiścić do 20 lipca 2018 roku (w związku z zakończeniem roku szkolnego).