Realizacja konkursu

Rok szkolny 2017/2018 ogłoszony przez MEN Rokiem dla Niepoległej. W ramach konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów” od listopada do maja nasze przedszkole realizowało określone zadania. Przedstawiamy Państwu podsumowanie.

Zadanie 1.

Dzieci z wszystkich grup poznawały symbole narodowe, legendę o powstaniu Państwa polskiego, oglądały film krótkometrażowy pt. „Polak mały”, śpiewały hymn Polski, zapoznały się z mapą Polski oraz wykonały prace plastyczne samodzielnie i z pomocą nauczyciela, utrwalając kształt naszego kraju. Oprócz tego poznawały charakterystykę społeczeństwa lokalnego jak np. gwarę wielkopolską, stroje ludowe oraz tańce ludowe. Działania te wplatane były w realizowane tematy jak również przed świętami majowymi.

Zadanie 2.

Plakaty zostały przygotowane przed świętami majowymi. Przedstawiały przede wszystkim symbole narodowe: godło i flaga Polski oraz rysunki dzieci, umieszczone w mapie konturowej Polski, przedstawiające wolną Polskę oraz to za co dziękują tym, którzy oddali życie za wolność.

Zadanie 3.

Przedszkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej, odbył się 27.04.Podczas konkursu dzieci wyrecytowały wiersze:
– „Barwy ojczyste” Czesław Janczarski
– „Polska” Ryszard Przymus
– „Wawel” Czesław Janczarski
– „Syrenka” Janusz Laskowski
– „Ojczyzna” Włodzimierz Domaradzki
– „Moja mała ojczyzna” Joanna Białobrzeska
– „Wiersz o syrence”
– „Biały orzeł” Maria Łaszczuk
– „Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza

Zadanie 4.

Przedszkolny konkurs piosenki patriotycznej , odbył się 27.04.Podczas konkursu dzieci śpiewały :
– „My pierwsza brygada”
– „Piechota:
– „Przybyli ułani”

Zadanie 5.

Przedszkolaki próbowały wyjaśnić pojęcie patrioty i lokalnego patriotyzmu. Po omówieniu tematu dzieci tworzyły Kodeks postaw patriotycznych przedszkolaka. Z dumą można powiedzieć o przedszkolakach …kto Ty jesteś POLAK mały.

Zadanie 6.

Najmłodsza grupa 2,5 latków posłuchała kilku ciekawych ciekawostek na temat swojego miasta. Najstarsze zaś grupy odbyły wycieczki: 19.03. do Muzeum Ziemi Średzkiej do Dworku w Koszutach. Tam poznały warunki życia polskiej szlachty oraz zwiedziły lokalny zabytek. Natomiast 27.04 najstarsza grupa odwiedziła Kwaterę Powstańców na cmentarzu w Środzie Wielkopolskiej, dowiadując się przy okazji kim był powstaniec, co to było powstanie, kim był Mieczysław Meissner.